Logo

Vilkår

For kunder:

Fortrydelsesret
Efter bestillefristen kan købet ikke fortrydes.

Forudbetaling
Der skal være penge på kontoen, før maden leveres.

Gyldighed
Penge kan udbetales indtil tre år efter de er sat ind.
Konti slettes efter tre måneder, hvis de ikke tages i brug.
Konti slettes, når de ikke har været brugt i tre år.

SMS
SMS herfra koster 10 øre for hver påbegyndt 160 tegn.

Registerpolitik, persondatapolitik, privatlivspolitik
Læs vores Privatlivspolitik

Oprette og slette konto
Man opretter og sletter selv sin konto.

Sikkerhed
Man hæfter selv ved misbrug af sin adgangskode.


For skoler

Opbevaring
Skolen skal opbevare maden fra den modtages til den skal spises.

Udlevering
Skolen skal medvirke til at sikre at børnene får maden.


For leverandører

Levering
Leverandøren skal levere den bestilte mad i rette tid.

Kundeforholdet
Kundeforholdet til skolerne og aftaler med skolerne er leverandørens.

Aftaler
Leverandøren er ikke bundet til SkoleMad ApS af aftaler om opsigelsesfrist eller andet.
En undtagelse er Københavns Kommune, der efter udbud har kontrakt med SkoleMad ApS