Prisliste for leverandører

SkoleMad

Detaljer for leverandører

"Reklame-modellen"

"Reklame-modellen" er et tilvalg for leverandører, som er en simplere afregningsform, hvor leverandøren ikke betaler for at bruge systemet, og hvor brugerne til gengæld udsættes for reklamer når de bruger systemet.

Det betyder enklere bogføring og dermed mindre administration, samt lettere prissætning, da leverandøren får alle pengene for salget ubeskåret.

Systemet udbetaler således alt hvad der er solgt for til leverandørens bankkonto enten hver dag, hver 5. dag, hver 10. dag eller hver måned efter eget valg.

Der kommer derfor ingen regninger herfra overhovedet, ej heller for betalingsgebyrer, opsætning, tilretning af hjemmeside, drift, vedligehold, support, service, udvikling og opdateringer.

Systemet er at betragte som et åbent tilbud, der er ingen startomkostninger, og ingen opsigelsesfrist; man kan til enhver tid ophøre med at bruge det.