Logo

Moms af skolemad

Momspligtig

Som udgangspunkt er skolemad momspligtig efter de normale regler om moms.

I dette tilfælde opkræver og betaler MadNet.dk moms på helt almindelig vis.

Momsfritaget

Hvis skolemaden "anses for leveret med nær tilknytning til undervisning" er den ikke momspligtig.
Skolen skal altså i samarbejde med leverandøren tilrettelægge undervisningen, således at dette er opfyldt.

I dette tilfælde fungerer MadNet.dk som service både for skolen og for leverandøren.
Netsystemet danner så automatisk hver måned til hver skole en faktura med tre linjer:

  • Salget inklusiv moms
  • Minus det som er betalt online (uden moms)
  • Fakturatotalen, som er lig momsen

Skolen skal så hver måned:

  • Bogføre denne faktura
  • Betale fakturaen (momsen) til leverandøren
  • Få momsen refunderet så det går lige op

Eksempel set fra skolens side:

Der er i måneden solgt for 10.000 kr excl. moms ex. moms krmoms kri alt kr
Salget inkusiv moms 10.000 2500 12.500
Afregnet online uden moms - 10.000   -10.000
Fakturatotal, som betales til leverandøren   2.500 2.500
Moms retur   - 2.500 - 2.500
I alt 0 0 0

I ovenstående eksempel er der ikke noget overskud til skolen.
Det kan aftales, at der skal være et overskud til skolen, som f.eks. kan benyttes til undervisningen i skolemad.
Som helhed må skolemaden dog ikke være overskudsgivende, for skolen, hvis den er momsfritaget.
Afregningsprisen kan af leverandøren sættes som procent af salgsprisen.

Ofte vil samarbejdet med skolen være målrettet enkelte klasser eller klassetrin.
Hvis ønsket har netsystemet mulighed for at give disse en rabat på skolemaden.

Maden til lærere og personale er momspligtig, hvis den for den enkelte skole overstiger den aktuelle grænse for momspligt om året.
I så tilfælde er netsystemet i stand til at adskille elever og personale, og afregne sidstnævnte med moms.

Læs alle reglerne på Skat's hjemmeside