Logo

Detaljer for leverandører

"Fastpris-modellen"

"Fastpris-modellen" er et tilvalg for leverandører, som er en simplere afregningsform, hvor leverandøren betaler en fast pris pr. måned for at bruge systemet.

Det betyder enklere bogføring og dermed mindre administration.

Månedsprisen afhænger af omsætningen og fastsættes efter aftale efter udløbet af den 3 måneders gratis prøveperiode.

Udgangspunktet for den faste pris er at den nogenlunde over tid svarer til prisen for provisionsmodellen.

Systemet udbetaler således alt hvad der er solgt for til leverandørens bankkonto enten hver dag, hver 5. dag, hver 10. dag eller hver måned efter eget valg, fratrukket den faste pris.

Der kommer derfor ingen yderligere regninger herfra, ej heller for betalingsgebyrer, opsætning, tilretning af hjemmeside, drift, vedligehold, support, service, udvikling og opdateringer.

Systemet er at betragte som et åbent tilbud, der er ingen startomkostninger, ingen binding og ingen opsigelsesfrist; man kan til enhver tid ophøre med at bruge det.